Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

116i -- Rakennukset maakunnittain käyttötarkoituksen ja lämmitysaineen mukaan, 2005-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
31.3.2023
Rakennuksia (lkm):
Lukumäärä
Kerrosala (m2):
Lukumäärä
29.3.2024
27.5.2020
Tilastokeskus, rakennukset ja kesämökit
001_116i_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 2

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2005 , 2006 , 2007 ,

Valittu 1 Yhteensä 18

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: KOKO MAA , MK01 Uusimaa , MK02 Varsinais-Suomi ,

Valittu 0 Yhteensä 20

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , Kauko- tai aluelämpö , Öljy, kaasu ,

Valittu 0 Yhteensä 8

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , 0110, 0111 Omakoti- ja paritalot , 0112 Rivitalot ,

Valittu 0 Yhteensä 17

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000

Huomaa:

Tietokantataulukkoa on korjattu 31.3.2023 klo 15:10. Korjaus koski öljy- ja kaasulämmitteisiä omakoti- ja paritaloja, joiden määrä vuonna 2022 vähentyi noin 700 rakennuksella.
Tilaston dokumentaatio Tilastossa käytetään 1.1.2023 aluejakoa koko aikasarjassa.
Rakennuksen luokittelu käyttötarkoituksen mukaan johonkin luokkaan määräytyy pääasiassa sen perusteella, mihin suurinta osaa rakennuksen kerrosalasta käytetään. Koko aikasarjassa on käytössä Rakennusluokitus 2018. Kaikkia rakennusluokituksen luokkia ei ole luettu mukaan Tilastokeskuksen rakennuskantaan.
Tilasto perustuu pääosin DVV:n rakennuskantarekisteriin, johon sisältyy tiedot lämmitystavoista. Tiedot kerätään rakennusvaiheessa sekä sellaisten remonttien yhteydessä, jotka vaativat rakennusluvan. Tieto lämmitystavan muutoksista ei välttämättä kirjaudu rekisteriin, koska muutos voi vaatia enimmillään toimenpideluvan.
Kyselytutkimuksen mukaan pientalojen öljylämmitys on jo selvästi vähäisempää ja maalämpö yleisempää kuin mitä rakennuskantarekisterin tiedot kertovat.
Lisätietoja artikkelista: https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2018/uusiutuva-energia-valtaa-alaa-pientalojen-lammityksessa/