Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

12gf -- Vaihtotase ja pääomatase, kuukausittain, 2006M01-2023M12

Valitse muuttujat

Kyllä
12.2.2024
Tulot, miljoonaa euroa:
Miljoonaa euroa
Menot, miljoonaa euroa:
Miljoonaa euroa
Tulojen ja menojen erotus (netto), miljoonaa euroa:
Miljoonaa euroa
Tulot, 3 kk:n liukuva summa, miljoonaa euroa:
Miljoonaa euroa
Tulot, 12 kk:n liukuva summa, miljoonaa euroa:
Miljoonaa euroa
Tulot, 36 kk:n liukuva summa, miljoonaa euroa:
Miljoonaa euroa
Menot, 3 kk:n liukuva summa, miljoonaa euroa:
Miljoonaa euroa
Menot, 12 kk:n liukuva summa, miljoonaa euroa:
Miljoonaa euroa
Menot, 36 kk:n liukuva summa, miljoonaa euroa:
Miljoonaa euroa
Tulojen ja menojen erotus (netto), 3 kk:n liukuva summa, miljoonaa euroa:
Miljoonaa euroa
Tulojen ja menojen erotus (netto), 12 kk:n liukuva summa, miljoonaa euroa:
Miljoonaa euroa
Tulojen ja menojen erotus (netto), 36 kk:n liukuva summa, miljoonaa euroa:
Miljoonaa euroa
11.3.2024
5.2.2020
Tilastokeskus, maksutase ja ulkomainen varallisuusasema
001_12gf_2023m12
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Tulot, miljoonaa euroa , Menot, miljoonaa euroa , Tulojen ja menojen erotus (netto), miljoonaa euroa ,

Valittu 1 Yhteensä 12

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valittu 1 Yhteensä 216

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: CA Vaihtotase , GS Tavarat ja palvelut , G Tavarat ,

Valittu 0 Yhteensä 10

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio

Maksutase-erä

Maksutaseen ja ulkomaisen varallisuusaseman laadinnassa ja taulukoinnissa käytetty int_acc_item on periaatteessa osajoukko taloustoimista. Int_acc_item-luokat on siksi viety osaksi virallista PxPro-taloustoimiluokitusta taloustoimi_1_20180101 ja sitä hyödynnetään tietojen taulukoinnissa.