Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

12ap -- Kuolleisuus- ja eloonjäämislukuja iän ja sukupuolen mukaan, 1986-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
20.10.2023
Kuolemanvaara, promillea:
Promille
Elossa olevat 100 000 elävänä syntyneestä:
Lukumäärä
Elinajanodote, vuosia:
Vuosi
18.10.2024
24.10.2019
Tilastokeskus, kuolleet
001_12ap_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 3

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1986 , 1987 , 1988 ,

Valittu 1 Yhteensä 37

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 0 , 1 , 2 ,

Valittu 0 Yhteensä 101

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva

Tiedot

Kuolemanvaara, promillea

Kuolemanvaaraluku promilleina ilmaisee todennäköisyyden, että tietyn iän saavuttanut henkilö kuolee tuon ikävuoden aikana.

Elinajanodote, vuosia

Vuosien määrä, jonka verran henkilö eläisi kuolleisuuden pysyessä ennallaan. Elinajanodote on ikävakioitu tunnusluku, joka kuvaa laskenta-ajanjaksolla havaitun kuolleisuuden tasoa.