Alkuun
Taulukoiden lataamisessa JSON-stat-tiedostomuodossa on häiriö, muiden tiedostomuotojen lataus toimii. Korjaamme vikaa parhaillaan.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderValitse muuttujat

11wx -- Energiatilinpito, 2011-2019

Valitse muuttujat

Kyllä
30.9.2021
Käyttö (TJ):
Terajoule
Jalostuskäyttö (TJ):
Terajoule
Tarjonta (TJ):
Terajoule
Loppukäyttö (TJ):
Terajoule
4.10.2022
8.10.2019
Energiatilinpito, Tilastokeskus
001_11wx_2019
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 4

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2011 , 2012 , 2013 ,

Valittu 1 Yhteensä 9

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , Toimialat, yhteensä (00-99) , Kotitaloudet, yhteensä ,

Valittu 0 Yhteensä 94

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Energiapanokset luonnosta , Uusiutumattomat energialähteet ja turve , Uusiutuvat energialähteet ,

Valittu 0 Yhteensä 42

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio

Toimialat, kotitaloudet ja muut erät

Toimialaluokitus jaottelee yksiköt toimialaluokkiin niiden pääasiallisen taloudellisen toiminnan mukaan. Pääasiallista toimintaa on se, jolla tuotetaan suurin osa yksikön arvonlisäyksestä eli jalostusarvosta. Luokituksena käytetään Euroopan yhteisön tilastollisesta toimialaluokituksesta (NACE) johdettua Suomen kansallista versiota (TOL).

Energiatuote

Energiatuote

Tiedot

Käyttö (TJ)

Jalostuskäyttö + loppukäyttö

Jalostuskäyttö (TJ)

Jalostuskäytössä energiatuotteita jalostetaan muiksi energiatuotteiksi. Jalostetut tuoteet siirtyvät edelleen uudelleen jalostukseen tai loppukäyttöön toimialoille ja kotitalouksille.

Tarjonta (TJ)

Tarjonta

Loppukäyttö (TJ)

Loppukäytössä energiatuotteet käytetään ja ne muuntuvat energiahäviöksi tai sitoutuvat ei-energiatuotteisiin, kuten muoviin. Loppukäyttöön kuuluu myös energiatuotteiden vienti.