Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

12sv -- Sähkön hankinta ja kokonaiskulutus, 1960-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
2.11.2023
Määrä (GWh):
GWh
Määrä, vuosimuutos (%):
Prosentti
Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%):
Prosentti
19.12.2023
21.12.2020
Tilastokeskus, energian hankinta ja kulutus
001_12sv_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 3

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1960 , 1961 , 1962 ,

Valittu 1 Yhteensä 63

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: SSS SÄHKÖN KOKONAISKULUTUS , 1 SÄHKÖN TUOTANTO , 1.1 Vesivoima ,

Valittu 0 Yhteensä 16

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva
.. tieto on epälooginen esitettäväksi
- ei yhtään
Tavallinen lauhdevoima sisältää huippukaasuturbiinit, moottorivoiman sekä yhteistuotannon lauhdeosuudet. Pien-CHP on pienimuotoista sähkön ja lämmön yhteistuotantoa. Luvut kattavat tällä hetkellä biokaasurekisterin mukaiset CHP-laitteistojen tuottamat sähköt. Sähkön kokonaiskulutus ja tuotanto eroavat Energiateollisuus ry:n julkaisemista tiedoista, sillä tähän taulukkoon on lisätty pien-CHP-laitteistojen tuotanto. Historiatiedot vuosilta 1960-1969 perustuvat kauppa- ja teollisuusministeriön energiaosaston julkaisuun Energiatilastot 1960-1975.