Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

12gb -- Kotimaisten polttoaineiden käyttäjähinnat energiantuotannossa (ei sis. alv), 1999Q3-2023Q3

Valitse muuttujat

Kyllä
18.12.2023
Hinta (eur/MWh):
euroa/megawattitunti
Hinta, vuosimuutos (%):
prosenttia
12.3.2024
10.12.2020
Tilastokeskus, energian hinnat
001_12gb_2023q3
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 2

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1999Q3 , 1999Q4 , 2000Q1 ,

Valittu 1 Yhteensä 97

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 5

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio Turve: Palaturpeen hinta vuoden 2008 toisella neljänneksellä arvio, samoin kuin turpeen hinnat vuoden 2014 toisella neljänneksellä.
Polttohake: Aineisto sisältää sekä metsä- että teollisuushaketta käyttöpaikalle toimitettuna. Hinnat eivät ole valtakunnallisesti edustavia.
Metsähake: Lähde FOEX. Hake (sisältää kantomurskeen) käyttöpaikalle toimitettuna, todellisen toteutuneen kuljetusetäisyyden mukaan, aineistossa sekä ostajien että myyjien hintoja.